INFORMATION OM IT-SPÅRETS UTBILDNING

IT-spåret är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för unga tjejer och killar som har Aspergers syndrom/ASD.

All utbildning sker på Campus i12 i Eksjö. IT-spåret har 15 platser och löpande ansökan och antagning. Ett av huvudmålen med utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. Studier på IT-spåret är inte CSN-berättigade.

Utbildningen startades som ett projekt 2012. Sedan 2018 är IT-spåret en fast verksamhet där Kommunal utveckling, Region Jönköpings Län står som värd. Utbildningen finansieras av medel från Höglandets samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Samarbetsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionpsykiatrin,  kommunerna i Jönköpings Län samt Eksjö Vux.

IT-spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i anpassad takt
 • team bestående av två lärare och en arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-onsdag/torsdag-fredag kl 12.30-16.00

Ansökningskraven är:

 • ha huvuddiagnosen Aspergers syndrom/ASD
 • ha ett uttalat IT-intresse
 • vara bosatt i Jönköpings län
 • ha fyllt 19 år
 • vilja studera och arbeta med IT
 • vara studiemotiverad

Kurser

Modul 1: Gymnasienivå

 • Webbutveckling
 • Programmering 1 & 2
 • Dator- och nätverksteknik:
  • Datorteknik 1 a&b
  • Dator- och nätverksteknik
  • Nätverksadministration
  • Nätverksteknik
  • Nätverkssäkerhet

Modul 2: Fördjupad nivå (exempel på kurser)

 • Webbprogrammering
 • Databasadministration
 • Databasteknik
 • Objektorienterad programmering

Modul 3: Praktik/Arbete

 • Praktik på företag, i föreningar eller organisationer
It-spåret utbildning föreläsningssal

FINANSIÄRER


Vändningen för Andreas


INFORMATION OM ASPERGERS

Pussel utbilding IT-spåret

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Aspergers syndrom ingår i autismspektrumet. Man är normal- eller högbegåvad, däremot är man ojämn i sin prestation. Tankar och känslor kan tolkas på ett annorlunda sätt i jämförelse med andra och det kan leda till missförstånd. Man kan även ha svårt med att avläsa sociala signaler och kroppsspråk och man kan tolka det som sägs i ett samtal på ett konkret och bokstavligt sätt. Det gör även att man själv kan ha svårigheter att använda sig av sociala signaler så som ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester.

Styrkor hos personer med Asperger/ASD:

 • rak kommunikation
 • stor uthållighet att lära sig mycket inom ett speciellt område
 • ofta en hög begåvning inom ett eller flera områden
 • unikt perspektivtagande vad gäller problemlösning
 • väl utvecklad förmåga att uppfatta detaljer
 • ofta en god analytisk förmåga

Att tänka på i samtal:

 • tala klarspråk
 • ge ej dubbla budskap
 • visa förståelse när missuppfattningar sker
 • tala om dina förväntningar
 • schemalägg uppgifter i god tid
 • sammanfatta vad ni har kommit fram till
 • säg allt med ord, inte bara miner eller gester
 • linda inte in budskap

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN

Klicka här för att ladda ner den ifyllningsbara blanketten

Ansökningsformulär hittas på länken ovanför. Vi rekommenderar att du gör ett studiebesök hos oss på IT-spåret innan du gör en ansökan. Tid bokas via arbetsterapeuten. Om du vill får du gärna ha med dig en person som stöd. Det kan vara en närstående eller handläggare från Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen eller psykiatrin. Om du därefter skickar in en ansökan till oss kommer du att få ett brev eller mail med tid för intervju. Vid intervjun är det huvudläraren och arbetsterapeuten som du kommer att träffa.

Till intervjun vill vi att den sökande tar med sig:

 • Intyg på diagnosen Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder).
 • Referensbrev från handläggare på kommunen/Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen eller liknande. I brevet ska de beskriva hur de upplever den sökandes funktionsnedsättning, vilket insatsbehov den sökande har samt hur de ser på den sökandes studie- och arbetsförmåga.

Intervjun tar högst 1 timme.

Efter intervjun gör huvudläraren och arbetsterapeuten en gemensam bedömning om den sökande är lämpad för IT-spåret. Besked om antagning lämnas skriftligen till den sökande inom 2 veckor. Kontakta arbetsterapeuten om ni har frågor, vill veta mer eller vill komma på studiebesök.

ansökan utbildning IT-spåret

PERSONAL

Bodil Äng

Bodil Äng

Koordinator/leg. arbetsterapeut
Mike Schneider

Mike Schneider

Huvudlärare

0381 422 19
mike@campusi12.se

Andreas Stigmer

Andreas Stigmer

Lärare

BESÖKSADRESS

Kaserngatan 24A
575 35 Eksjö